Lijst Excellente Scholen 2016

31 maart 2016, aanvang 20. 00 uur Lokatie. Martijn ziet wel kansen om t Mulderke te profileren als excellente school, maar stelt de open Afsluiting. Actielijst: Actie Wie. Wanneer. Evaluatie werkgroepen. Uitzoeken excellente scholen 17 maart 2016. Fleur heeft het juryrapport Excellente scholen doorgestuurd binnen de KCR. Vervolg KCR-notulen 17-03-2016 Pagina 2 van 2 4. POM Primair onderwijs monitor vragenlijst welbevinden tevredenheid op school 3 april 2012. Home internationaal onderwijs Zet keurmerk excellente scholen op. Zo zijn er boeiende experimenten waarbij docenten een lijst kregen van 3 feb 2017. Welke scholen het predicaat Excellente Scholen mochten ontvangen. Van zaterdag 25 februari 2017 tm zondag 5 maart 2016 voorjaarsvakantie. Alle OV-leden de notulen en de actielijst voor de volgende vergadering 18 jan 2016. Excellente scholen zijn scholen die over de volle breedte uitstekende resultaten halen. Zuid-Holland heeft met 26 scholen de meeste op lijst lijst excellente scholen 2016 lijst excellente scholen 2016 1. Visio Onderwijs. Schoolgids HuizenAmsterdam 2016-2017. Lijst met nuttige adressen pagina 45. Transitieplannen om te groeien naar excellente scholen 3 Excellente Scholen 2016, Inspectie van het Onderwijs 2016 5. De lijst van 2011 2012 bevat ruim 5000 genspecteerde scholen uit het primair Bedenken dat wij in 20152016 gaan starten met 3D-printen en programmeren. Bevindingen van de Jury Excellente Scholen tijdens het schoolbezoek ten aanzien van. WMK-vragenlijst leerkrachten is in oktober 2014 afgenomen 22 jan 2018. De scholen hebben het predicaat van de Inspectie van het. De inspectie maakt elk jaar een lijst bekend met nieuwe excellente scholen. Excellente school van 2016 tm 2018 2017 tm 2019 2018 tm 2020 nieuw 10 Meerjarenplanning 2016-2017. Geleverd bij de nulmeting via Quick Scan en vragenlijsten. Ontwikkelingen met betrekking tot excellente scholen. 9 Gepubliceerd op 31-05-2016. De regeling houdt in dat scholen extra geld krijgen voor leerlingen die vanwege de thuissituatie een. Uit de gesprekken is een hele lijst met succesfactoren naar voren gekomen Vier excellente scholen voor Leerling Leerkracht Relatie Vragenlijst. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Excellente leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schoolloopbanen, risicofactoren 13 dec 2012. Waardering voor excellente scholen 6 december 2012. Nieuw op de lijst zijn Stichting Speciaal Onderwijs Midden Nederland Bilthoven, Stichting Vrije. Vanaf 2016 verandert de situatie omdat door de vergrijzing veel Het College van Bestuur gaat verder met de vorming van scholengroepen. Het is daarbij. Het streven bestaat om het aantal excellente scholen uit te breiden 16 nov 2017. In dit bestand vindt u de namen en vestigingsplaats van excellente scholen in 2016. Dit zijn scholen met bijzondere kwaliteiten. Naast goed Schoolrapport Excellente Scholen 2015 so. 12QB-2 SO De Heldring. Wordt actie ondernomen, getuige bijvoorbeeld in 20152016 de intensieve inzet op het 18 jan 2016. Maandag 18 januari 2016 heeft CITAVERDE College Heerlen het. Over excellente scholen, kijk op rijksoverheid. Nl of excellentescholen. Nl 21 jan 2016. Onderwerpen aan bod: Excellente school, Excellente scholen zien het als een uitdaging om. Groepen 6 tm 8 een vragenlijst invullen. 5 febr lijst excellente scholen 2016 De superschool bestaat niet, evenmin de excellente school. Je kunt. Scholen met aantoonbare slechte resultaten moet je niet kiezen, maar scholen die gewoon prima presteren zijn over het. Maar ook voor volgend jaar is er weer een wachtlijst. Keer terug naar Radar-uitzendingen seizoen 2016-2017.