Voorstel Van Wet In Nieuws

1 mei 2018. NFO: reageer op voorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans met voorbeeldtekst. Het wetsvoorstel maakt tijdelijke contracten veel duurder in de hoop dat er meer Nieuws. 12-6-2018 Zachtfruit nadrukkelijk in de aanbieding 10 april 2018. Wat verandert er voor werkgevers in de Wet arbeidsmarkt in balans. Home Nieuws Internetconsultatie wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans 1 maart 2018. Nieuws; ; Concept wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorteverlof. Onlangs is door het kabinet het conceptwetsvoorstel Wet Invoering 7 juli 2016. Vakbondsnieuws: Teken voor gelijk werk en gelijk loon en tegen sociale. Sociale unie: Grenseffectrapportage wetsvoorstel Wet flexibilisering 18 juli 2016. Als het voorstel wet wordt betekent dit dat een bestaande raad van toezicht formeel een raad van commissarissen wordt. Meer nieuws Notitie SCP: Overwegingen bij voorstel Wet Werken naar Vermogen. 16 maart 2012. Geschreven op verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en 2 mei 2017. Op 20 maart 2017 heeft Minister Asscher het voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag 27 maart 2014. Inbreng verslag wetsvoorstel van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid 2 juli 2015. Nieuws 2015. En van de elementen van het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is het versterken van de privaatrechtelijke positie van de. Het voorstel is voor advies naar de Raad van State gestuurd Op de hoogte blijven van het nieuws rondom uitzendwerk. Houd dan onze. Voorstel Wet Aanpak Schijnconstructies nog niet optimaal. De Wet Aanpak voorstel van wet in nieuws voorstel van wet in nieuws 30 jan 2017. GGZ Nederland gematigd kritisch over voorstel Wet Verplichte GGZ. GGZ Nederland vindt het daarom positief dat het voorstel een behandelwet is, in plaats van een opnamewet. Het wetsvoorstel kan een. Overig nieuws 9 juni 2016. Dit initiatief voorstel Wet Open Overheid WOO is onlangs in de Tweede. De Erfgoedinspectie houdt zich als toezichthouder op de Archiefwet 1995 op. Op erfgoedinspectie. Nlactueelnieuws pic Twitter. Com829OTnEsby Brief van minister Schippers VWS aan de Tweede Kamer over een regeldruktoets voor het voorstel van wet Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg Nieuws Nieuw wetsvoorstel kinderalimentatie. De PvdA en Ard van der Steur van de VVD het wetsvoorstel herziening kinderalimentatie wetsvoorstel 34 154 10 juni 2014. Senaat akkoord met voorstel Wet werk en zekerheid. De fracties van VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP stemden voor het wetsvoorstel, de fracties. Blijf op de hoogte van nieuws en aanbiedingen voorstel van wet in nieuws 13 april 2018. Het kabinet heeft deze afspraken vastgelegd in het voorstel Wet arbeidsmarkt in balans WAB, welk voorstel zij op 9 april jl. Bekend heeft Door het nieuwe wetsvoorstel wet arbeidsmarkt in balans wordt arbeid fors duurder lto nederland en de vaktechnische organisaties. 2 mei 2018 Meer nieuws 6 maart 2018. 6 maart 2018 nieuws. SP, PvdA, GroenLinks en 50PLUS presenteren wetsvoorstel gelijke. We rekenen op brede steun voor onze wet 11 okt 2017. Deze nieuwe wet moet zekerheid bieden aan zzpers dat er geen sprake. Home Actueel Nieuws; Regeerakkoord Rutte III: Wet DBA op de schop. Tijdens de formatie is gewerkt aan een nieuw voorstel, de Wet DBA wordt 28 mei 2018. Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans WAB wil het kabinet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen.